Våre siste nyheter

Ny fast ansatt og ekstra sommerhjelp

Hos Elverum Rørservice AS har det vært full fart, også i korona-tiden. På vårparten utlyste vi en ledig stilling, noe som resulterte i at vi fra 1. april ansatte Cato Bakke (til høyre på bildet). Han er faglært rørlegger, og vi er glade for å ha fått ham med på laget. I anledning sommeren 2020 har vi også fått med oss Ørjan Storsveen (til venstre) som ekstra hjelpemann under ferieavviklingen. Ørjan skal starte på utdanning som rørlegger til høsten, og syns det er fint å få med seg litt praktisk erfaring.

Les mer

Flisfyring i industribygg på Flisa

Elverum Rørservice AS leverer biobrenselanlegg for både privatboliger
og næringsbygg. I disse dager er vi i gang med installasjon at et stort
flisfyringsanlegg i et industribygg på Flisa. Anlegget som monteres har en
effekt på hele 130Kw, og skal i godt monn kunne varme opp om lag 800
kvadratmeter.

Les mer

Oljefyr ut - bergvarme inn

Fra 2020 blir det ulovlig å bruke fossilt brensel til oppvarming i privatboliger. Mange velger derfor i disse dager å bytte ut oljefyren med alternative løsninger.

Les mer