Våre siste nyheter

Flisfyring i industribygg på Flisa

Elverum Rørservice AS leverer biobrenselanlegg for både privatboliger
og næringsbygg. I disse dager er vi i gang med installasjon at et stort
flisfyringsanlegg i et industribygg på Flisa. Anlegget som monteres har en
effekt på hele 130Kw, og skal i godt monn kunne varme opp om lag 800
kvadratmeter.

Les mer

Oljefyr ut - bergvarme inn

Fra 2020 blir det ulovlig å bruke fossilt brensel til oppvarming i privatboliger. Mange velger derfor i disse dager å bytte ut oljefyren med alternative løsninger.

Les mer